Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0940 - Tècniques de Producció de Doblatge i Subtitulació

Curs 4 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge inclouen: ensenyament teòric amb participació de l'estudiantat (debats, etc.), ensenyament pràctic (problemes, exercicis i activitats pràctiques al laboratori), tutories complementàries, preparació de treballs personals i avaluació diversificada (carpetes d’aprenentatge, elaboració de treballs, realització d’exàmens).

La metodologia utilitzada serà activa i heurística, centrada en l'estudiantat, que és el protagonista en el procés d’adquisició de competències. Inclou resolució d’exercicis i problemes, estudi de casos  i aprenentatge per mitjà d’aula virtual. Els tipus d’exercici i la dinàmica de grup variaran en funció de l'objectiu d'aprenentatge concret que es perseguisca en cada moment.

Els textos emprats en les traduccions seran reals i es treballaran tant de manera individual com col·lectiva. Els encàrrecs de traducció reproduiran sempre que siga possible situacions reals del mercat professional. Alguns dels exercicis i traduccions es prepararan fora de l’aula, i es podrà sol·licitar a un o a diversos estudiants i estudiantes que els entreguen (per exemple, per mitjà de l'enviament per correu electrònic, o bé de l’aula virtual) prèviament a la sessió en què es realitzarà la revisió conjunta a l’aula.


La docència presencial s’impartirà a les aules d’informàtica i a l’estudi de doblatge del LABCOM, amb l’objectiu que l'estudiantat es familiaritze des del principi amb les eines i amb la manera de treballar dels i les professionals de l'àmbit de la traducció audiovisual i el doblatge. En disposar de l'estudi de doblatge, equipat i configurat a semblança dels estudis professionals existents al mercat, es desenvoluparan sessions pràctiques que imiten sessions de treball reals. Es buscarà la participació de l'alumnat i la implicació del mateix en totes les fases del procés del doblatge (des de la traducció fins a l'enregistrament).

Tres són els elements fonamentals per al procés correcte d'aprenentatge per part de l'estudiantat:

1) Assistència i participació activa en les classes presencials.


2) Constància en el treball assignat o voluntari fora de l’aula

3) Assistència a sessions de tutoria, bé individualment o bé de manera col·lectiva, per exemple, per a solucionar dubtes concrets; com a suport al treball autònom de l'alumnat, o per a proposar al professorat el tractament més detallat d’un tema. Alternativament, la tutoria pot realitzar-se per mitjà de la comunicació electrònica (fòrum de l'aula virtual o correu electrònic).