Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0940 - Tècniques de Producció de Doblatge i Subtitulació

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Examen oral

40%

Criteris de superació

 

a)    PART DE TRADUCCIÓ (50% de la nota final de l'assignatura)


- Examen de doblatge i de subtitulació (80%). L’examen constarà de la traducció per al doblatge i la subtitulació d’un text audiovisual. L'alumnat no podrà comptar amb els apunts de classe com a material de consulta, però sí amb tota mena de diccionaris.

- Pràctica de doblatge (20%). Es realitzaran diverses proves (no totes puntuables) a l’estudi de doblatge del LABCOM.

L'estudiant haurà de traure un mínim de 4,5 punts sobre 10 en cadascun dels exercicis de l'examen (doblatge i subtitulació) per poder aprovar l'assignatura.

b)   PART DE TÈCNICA I TECNOLOGIA (50% de la nota final de l'assignatura)

- Examen de la tècnica, tecnologia, funcions i metodologia de treball en un estudi de doblatge (80%). L'examen constarà d'unes 10 preguntes, on es combinaran preguntes tipus test, preguntes de resposta breu, i preguntes per a desenvolupar un tema. L'alumnat no podrà comptar amb cap tipus d'ajuda externa. Les respostes incorrectes en el test no restaran a la nota final.

- Pràctica de realització de doblatge (20%). Durant el curs s'avalua l'alumnat de manera contínua mentre desenvolupa les pràctiques en l'estudi de doblatge del LABCOM.

Nota mínima en l'examen final per poder aprovar l'assignatura: 4,5 punts.

 

La nota final de l'assgnatura es calcularà mitjançant la suma de les dues parts que integren el sistema d'avaluació. La no presentació a qualsevol de les dues parts implicarà el suspens de l'assignatura, i en la recuperació només cal presentar-se a la part no realitzada.

L’assignatura s'aprova si en el conjunt d’examen final i treballs s’obtenen 5 punts o més. L’avaluació és la mateixa en totes les convocatòries.

Es considera que l’estudiantat s’ha presentat a la convocatòria en el moment en què es presenta a l’examen final.