Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0933 - Comunicació per a la Igualtat

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Prototips

30%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Resolució de casos

10%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

a) La nota mínima que s'exigeix per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 punts.

b) Detall del tipus de proves necessàries que s'exigeixen perquè l'estudiant o l'estudianta es considere presentat en una assignatura. i desglossament de subpercentages (segons els percentatges generales estipulats pel Ministeri):

 

SEGONS MINISTERI

 DETALL DE LES PROVES I
PLANIFICACIÓ DE SUBPERCENTAGES 

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Mapa conceptual sobre tots els continguts de la assignatura

Presentacions orals

10%

Dinamització d’un debat (en base a textos proposats i aplicació al anàlisi de casos pràctics)

Resolució de casos

10%

Aplicació del contingut del seminari impartit per conferenciants  a l’análisi d’un producte audiovisual

Examen

30%

15% Examen final escrit (assaig a desenvolupar)
15% Avaluaciócontinua dels debats desenvolupats a classe

Prototip / projecte final

30%

Pieza audiovisual

 

IMPORTANT: La ponderació dels diferents subpercentatges (no dels generals estipulats pel Ministeri) pot experimentar modificacions en funció de les característiques del grup d'estudiantat i del desenvolupament de l'assignatura.