Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0932 - Treball de Final de Grau

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

 

El Treball de Final de Grau (TFG) és el resultat d'un treball autònom de l'alumnat realitzat sota la tutela d'un professor o professora. El procediment docent per a l'elaboració del TFG és el següent:

1. L'alumnat ha de presentar, durant els dos primers mesos del curs, una proposta de treball que s'emmarque dins d'algunes de les tres línies definides.

2. La Comissió Gestora de Grau a proposta de la coordinació del TFG ha d'avaluar i aprovar, si escau, les propostes. Després d'això, ha d'assignar un tutor o tutora per a cada un dels treballs presentats. La Comissió Gestora de Grau és l'òrgan competent per a resoldre canvis en el tema, i/o el tutor o tutora dels TFG, que han de presentar-se per escrit de manera motivada.

3. Els tutors o tutores han d'establir el sistema de seguiment i tutorización dels treballs que ha d'incloure, almenys, la celebració de tres tutories personals. L'alumnat que es trobe en estades de mobilitat pot desenvolupar tutories virtuals.

4. Una vegada finalitzat el TFG, el tutor o la tutora ha d'elaborar un informe valoratiu, per escrit, al president del Tribunal Examinador amb una setmana d'antelació, que ha de seguir el model establert per la Comissió Gestora de Grau.

5. La data de presentació màxima de les còpies, en paper i digitals, dels TFG serà l'últim dia de docència del segon semestre del curs.

6. Els TFG han de defensar-se en un acte d'exposició pública davant un Tribunal Examinador designat per la Comissió Gestora de Grau i format per tres membres amb el rang de doctor o doctora. La Comissió Gestora de Grau ha d'establir, amb anterioritat, les característiques i format de l'acte d'avaluació (durada de la presentació, etc.)

La Comissió Gestora de Grau ha d'elaborar una normativa específica i detallada del procediment d'elaboració i avaluació del TFG.