Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0929 - Realització Audiovisual II

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Projectes

40%

Presentacions orals i pòsters

15%

Criteris de superació

A) La nota mínima exigible per a superar l'assignatura és de 5 punts sobre una escala de 10 en cada part. El Projecte de realització que haja de realitzar el/l'estudianta, haurà d'arribar a el 50% de la puntuació total. 

B) Detall del tipus de proves que s'exigeixen necessàries perquè el/l'estudianta es considere presentat/a en una assignatura: 

Projecte de realització en el qual s'hagen desenvolupat els aspectes relatius a l'aplicació dels coneixements aportats pels continguts de l'assignatura. 

Producció efectiva dels exercicis i projectes individuals/col·lectius que s'han preparat durant el transcurs del mòdul.