Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0907 - Dret de la Comunicació (Dret)

Curs 1 - Semestre 2

Temari

Temari

LLIÇÓ I: EL CONTINGUT DEL DRET A LA COMUNICACIÓ: EL DRET A REBRE LLIUREMENT INFORMACIÓ VERAÇ1. Introducció. 2. Problemàtica de la configuració com a dret fonamental. 3. Possibilitats d'exercici enfront dels mitjans i periodistes. 4. Possibilitats d'exercici enfront dels poders públics. 5. Vies d'exercici com a dret de llibertat. 6. Altres facetes constitucionals del dret a rebre informació: 6.1. El vessant penal d'informació sobre l'acusació. 6.2. El vessant administratiu d'accés a documents. 7. La publicitat de les actuacions judicials i la publicitat parlamentàriaLLIÇÓ IIELS LÍMITS GENÈRICS I ESPECÍFICS DEL DRET A LA COMUNICACIÓ: ESPECIALMENT, ELS DRETS A L'HONOR, A LA INTIMITAT I A LA PRÒPIA IMATGE 1. Els límits genèrics al dret a la informació: la inexistència de drets absoluts o il·limitats. 2. El límit específic dels drets de la personalitat: els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge com a drets distints. 3. La doctrina controvertida de les llibertats preferents. 4. El valor constitucional de la protecció de la infància i la joventut. 5. La ponderació d'altres valors constitucionals en jocla protecció de dades de caràcter personal, el secret judicial i els interessos públicsLLIÇÓ IIIELS MECANISMES DE PROTECCIÓ DEL DRET A LA COMUNICACIÓ (I): GARANTIES ESPECÍFIQUES 1. La garantia interna de la veracitat: el dret de rectificació. 2. Garanties específiques per raó de la matèria: 2.1. La prohibició de censura prèvia. 2.2. El segrest de la informació. 3. Garanties específiques per raó de la persona: el secret professional i la clàusula de consciència dels periodistes. 4. Garanties específiques en l'ordre civil: protecció dels drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge. 5. Garanties específiques en l'ordre penal: els delictes d'injúria i calúmniaLLIÇÓ IVELS MECANISMES DE PROTECCIÓ DEL DRET A LA COMUNICACIÓ (II): GARANTIES GENÈRIQUES EXTRAJURISDICCIONALS 1. Garanties heterònomes: 1.1. Els síndics de greuges genèrics. 1.2. Els defensors del menor en les comunitats autònomes. 1.2. L'accés plural als mitjans de titularitat pública. 2. Garanties autònomes: 2.1. Defensors del lector, de l'oientfigures afins. 2.2. Consells audiovisuals. 3.La responsabilitat en matèria informativa: autors, directors, editors i impressors. 4. La suspensió del dret a la informació en els estats excepcionals. LLIÇÓ VELS MECANISMES DE PROTECCIÓ DEL DRET A LA COMUNICACIÓ (III): GARANTIES GENÈRIQUES JURISDICCIONALS EN L'ÀMBIT NACIONAL 1. El procediment especial de defensa dels drets fonamentals: l'empara preferent i sumària davant els òrgans jurisdiccionals ordinaris. 2. El recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional. 3. L'evolució de la jurisprudència constitucional: 3.1. Protecció de menors. 3.2. La doctrina de la protecció enfront de particulars. 3.3. La problemàtica entorn de la indemnització. 


LLIÇÓ VI. LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ

1. Introducció. 2. Règim Jurídic de la prestació de servicis de comunicació audiovisual per prestadors públics. 3. Règim Jurídic de la prestació de servicis de comunicació audiovisual per operadors privats.

 LLIÇÓ VII. LA RÀDIO I LA TELEVISIÓ. REGULACIÓ DE CONTINGUTS

1. Introducció. 2. El Dret a la diversitat cultural i lingüística. 3. Drets del menor. 4. Drets de les persones amb discapacitat. 4. La publicitat i la seua regulació.

 LLIÇÓ VIII. REGULACIÓ D'ALTRES MITJANS

1. Introducció 2. Internet. 3. El Cine 4. La Premsa escrita. 5. Els drets d'autor.