Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CA0901 - Llengua Espanyola per a Comunicadors (Llengua)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'estructura sobre dos tipus d'ensenyaments. La teòrica es fonamenta en la transmissió de coneixements mitjançant l'exposició dels diferents temes per part del professorat (vid. infra Temari). També es treballa la reflexió conjunta amb els estudiants i les estudiantes, estimulant la resolució prèvia de les qüestions que susciten els continguts teòrics.

La part pràctica consisteix bàsicament en la realització, per grups, d'un treball la matèria del qual és la caracterització lingüística, a tots els nivells, d'un gènere audiovisual televisiu. La part introductòria, més teòrica, constitueix la matèria de les exposicions orals que realitzarà l'estudiantat com a part obligada de l'assignatura.

La metodologia de realització d'aquest treball, la periodització i l'estructura es detallen a continuació:

- El treball es realitzarà en grups de quatre/cinc estudiants. Consisteix en el seguiment d'un programa de televisió en un canal concret (una mitjana de tres/quatre hores de programació).

- L'elecció del tipus de programa és lliure, si bé no pot haver-hi repeticions del gènere analitzat en el mateix grup de pràctiques: tertúlia-debat, informatius, retransmissions esportives; concursos, magazins, sèries, etc.

- El treball en format escrit s'ha d'entregar l'última setmana lectiva de desembre, juntament amb el DVD del o dels programes analitzats.

- Durant el mes de novembre els grups exposaran la part teòrica del seu treball: caracterització del gènere televisiu que han analitzat.

Esquema del treball:

- Introducció: Descripció del programa (canal, horari, nombre d'intervinents, desenvolupament, etc.)

- Anàlisi del discurs: Caracterització del gènere audiovisual entre uns altres (programa informatiu, retransmissió esportiva, tertúlia, debat, etc.). Es requereix la consulta exhaustiva de bibliografia.

- Anàlisi dels nivells lingüístics i exemplificació: Ortologia, morfologia, sintaxi i lèxic. (Cal tenir en compte el paper que exerceix cada personatge: per exemple, moderador, contertulià, locutor, retransmissor, entrevistat, etc.

- Altres aspectes:

- Comparació amb programes del mateix tipus en altres canals de televisió.

- Comparació d'altres programes del mateix gènere però amb diferent temàtica i públic al qual va dirigit.

En les sessions de pràctiques, sempre sota la supervisió del professorat, els alumnes poden realitzar consultes bibliogràfiques i se'ls permet utilitzar altres recursos d'informació en línia.

La distribució de les classes és de:

- 24 hores de teoria (grup complet, de 90 estudiants) i

- 24 hores de pràctiques (2 grups reduïts, de 45 estudiants).

D'altra banda, és obligatòria l'assistència als dos seminaris que tindran una durada de sis hores en total i es realitzaran en dues sessions independents.