Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0942 - Dret de les Societats

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari

Lliçó 1a. Teoria general de les societats. 1.1. El concepte de societat. 1.2. Classificació de les societats. 1.3. Els tipus de societats mercantils. 1.4. Teoria general del contracte de societat. 1.5. La personalitat jurídica de les societats mercantils.

Lliçó 2a. Les societats personalistes i els comptes en participació. 2.1. La societat col·lectiva. 2.2. La societat comanditària simple. 2.3. Els comptes en participació.

Lliçó 3a.  La societat anònima. 3.1. Funció econòmica, concepte i constitució.  3.2. El capital social i les aportacions socials. 3.3. Les accions. 3.4. Els òrgans de la societat anònima. 3.5. Els comptes anuals.  3.6. La modificació dels estatuts socials. 3.7. La dissolució i la liquidació de la societat anònima.  3.8. L'emissió d'obligacions.

Lliçó 4a. La societat de responsabilitat limitada. 4.1. Funció econòmica, concepte i constitució. 4.2. Les participacions socials. 4.3. Els òrgans de la societat de responsabilitat limitada.  4.4. Els comptes anuals. 4.5. La modificació dels estatuts socials. 4.6. La separació i l'exclusió de socis. 4.7. La dissolució i la liquidació de la societat de responsabilitat limitada.

Lliçó 5a. Les societats mercantils especials i altres formes societàries. 5.1. La societat unipersonal. 5.2. La societat limitada nova empresa. 5.3. La societat comanditària per accions. 5.4. Les societats laborals. 5.5. Les societats professionals. 5.6. Les societats anònimes amb capital públic. 5.7. Les societats cooperatives.

Lliçó 6a. Les modificacions estructurals de les societats mercantils. 6.1. La transformació. 6.2. Les fusions de societats. 6.3. L'escissió. 6.4. La cessió global d'actiu i passiu. 6.5. El trasllat internacional del domicili social.

Lliçó 7a. La concentració i col·laboració econòmica de societats. 7.1. Els grups de societats com a forma de concentració econòmica. Problemàtica jurídica en dret de societats. 7.2. Formes jurídiques de col·laboració econòmica. Especial referència a l'agrupació d'interès econòmic.