Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0941 - Anàlisi Financera

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

10%

Projectes

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

1. La prova escrita contindrà preguntes test o a desenvolupar i supòsits pràctics sobre la matèria estudiada. Es realitzarà en el moment assignat pel calendari oficial d'exàmens

2. Les activitats avaluables consistiran en la realització d'un treball en grup en el qual s'apliquen les tècniques i conceptes estudiats, com ara plantejar l'anàlisi dels comptes anuals d'una empresa del sector turístic utilitzant les tècniques i eines apreses en l'assignatura . També es demanarà la preparació d'un projecte de finançament per a inversions en empreses del sector turístic. També podrà plantejar-se la resolució d'exercicis i casos pràctics proposats pel professorat.

Es consideren requisits per a superar l'assignatura:

  • Obtindre almenys el 50% del valor de la prova escrita
  • Assolir almenys el 50% de la nota màxima total amb el conjunt de les activitats avaluables

Es considerarà presentat en una convocatòria l'estudiant o estudianta que es presente a l'examen oficial, independentment de si ha lliurat les activitats proposades durant el curs.