Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0933 - Planificació i Ordenació Integrada del Desenvolupament Turístic

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari


1. TURISME I ESPAI

1.1. Els elements bàsics del turisme com a fenomen espacial

1.2. La regió turística


2. L'ARTICULACIÓ TERRITORIAL DEL SISTEMA TURÍSTIC

2.1. Especificitat i diversitat de l'espai de destinació turística

2.2. Factors de diferenciació de l'espai turístic


3. MODELS TEÒRICS D'ORDENACIÓ I PLANIFICACIÓ TURÍSTICA

3.1. Tipologies i models d'espais de destinació turística

3.2. La planificació territorial del turisme des d'un enfocament sistemàtic

3.3. Contingut i metodologia del procés de planificació territorial turística

3.4. Nous paradigmes en l'ordenació territorial del turisme4. LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA INTEGRADA

4.1. Objectius

4.2. El desenvolupament turístic integrat: conceptualització

4.3. Els elements del sistema turístic integrat5. APLICACIÓ METODOLÒGICA DE LA PLANIFICACIÓ TURÍSTICA INTEGRADA PER A ÀREES SUPRAMUNICIPALS

5.1. Zonificació i delimitació de l'espai

5.2. Anàlisi dels aspectes bàsics i preturístics de l'espai

5.3. Anàlisi i avaluació analítica dels elements del sistema turístic

5.4. Diagnòstic i disseny d'estratègies

5.5. Programes per a les diferents unitats ambientals turístiques

5.6. Estudi de casos

6.ANÀLISI COMPARADA DE LA POTENCIALITAT TURÍSTICA INTEGRADA DE LES DESTINACIONS TURÍSTIQUES D'UN ÀREA SUPRAMUNICIPAL

6.1.Factor recursos

6.2. Factor accessibilitat

6.3. Factor equipament i infraestructura turística

6.4. Índex de potencialitat turística

6.5. Estudi de casos