Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0933 - Planificació i Ordenació Integrada del Desenvolupament Turístic

Curs 4 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

35 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

20 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE-03 Tenir consciència del factor dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.

CE-07 Reconéixer els principals actors de l'activitat turística públics i privats.

CE-08 Avaluar els potencials turística i l'anàlisi prospectiu de la seua explotació.

CE-18 Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.

CE-23 Analitzar els impactes que genera el turisme.

CE-24 Utilitzar i analitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els distints àmbits del sector turístic.

CE-32 Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i i instal·lacions turístiques.

Capacitat d'organització i planificació.

Capacitat de gestió de la informació.

Sensibilitat cap a temes mediambientals.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge