Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0930 - Gestió de Sistemes d'Informació en Organitzacions Turístiques

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Resolució de casos

20%

Criteris de superació

L'avaluació d'aquesta assignatura consta de les següents parts:

- Prova escrita (50%).

- Resolució de casos, exercicis i problemes (50%).


Per a aprovar l'assignatura l'alumnat ha de resoldre els casos i exercicis plantejats en aquesta assignatura. Perquè l'alumnat puga aprovar l'assignatura ha d'obtenir en l'examen escrit com a mínim un 2 sobre 5 perquè es tinga en compte la nota obtinguda en la resolució d'exercicis. Per a poder aprovar la part pràctica de l'assignatura, l'alumnat ha d'haver assistit com a mínim a la meitat de les sessions pràctiques, i obtenir com a mínim un 2 sobre 5 perquè es tinga en compte la nota obtinguda en l'examen escrit de l'assignatura.

L'alumnat apareixerà en les actes com a no presentat, si no realitza la prova escrita. A l'alumnat se li guardarà la nota obtinguda en les diferents parts que constitueixen aquesta assignatura únicament fins a la següent convocatòria del mateix curs acadèmic.