Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0928 - Estructura de Mercats Turístics

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

A) La nota mínima de cada una de les proves perquè l’alumne puga superar l’assignatura és de 5

B)

 

Tipus de prova

Ponderació

Entrevista de tutorització i/o informe d’experts

10

Examen escrit (test, desenrotllament i/o problemes)

50

Memories i informes de pràctiques

30

Observació/execució de tasques i pràctiques

10

c) Per a considerar-se com presentat d’estudiantant ha d’assistir a totes i cada una de les proves. L’alumne ha d’haver complit amb les proves exigides per a poder presentar-se a l’examen escrit. Només l’aprovat de l’examen permetrà que la nota siga ponderada a través de totes les activitats avaluades.