Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0924 - Règim Jurídic del Turisme

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Presentacions orals i pòsters

10%

Criteris de superació

L'assignatura es compon de dues parts amb igual pes en l'avaluació: Dret Administratiu (50%) i Dret Mercantil (50%). La nota final resultarà de la mitjana de l'avaluació de cadascuna d'aquestes parts. A més, per aprovar l'assignatura serà necessari obtenir una nota mínima de tres (3) sobre deu (10) en cadascuna de les parts de l’examen, en cas contrari no es pot calcular la nota final, ni tenir en compte les pràctiques avaluades. Cada part (Dret Administratiu i Dret Mercantil) tindrà tres proves: examen escrit, pràctiques i presentacions orals. Cadascuna d'aquestes tres proves es valoraran sobre 10 i donaran la nota final en proporció al seu pes (70%, 20% i 10%, respectivament). L'estudiant que no es presenti a l'examen escrit final s'entendrà com no presentat en eixa convocatòria.