Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0919 - Màrqueting Operatiu

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

 

La metodologia docent que s'emprarà en l'assignatura serà la següent:

Sessions teòriques (22,6%): Els conceptes teòrics aniran sent desenvolupats pel professor de l'assignatura. Des del punt de vista metodològic, es farà ús de la classe magistral encara que també es pretén obrir el debat amb els alumnes a través de la discussió d'articles i lectures relacionats amb els diferents temes quees vagin tractant.

Sessions pràctiques (10%): Es farà ús fonamentalment del mètode del cas i tota la feina desenvolupada durant aquestes sessions es realitzarà en equip. Amb el mètode del cas, es pretén que l'alumne sigui capaç d'aplicar els conceptes teòricsapresos per a poder identificar problemàtiques i aportar solucions a aquestes. A més, fer-ho en grup permetrà que l'alumne aprengui a cooperar amb l'objecte d'obtenir un resultat més eficient i també, a defensar les seves postures i també,respectar les dels altres membres de l'equip.

Activitats no presencials (66,2%): Comprendran les hores de treball individual de l'alumne, que bàsicament inclouen les hores dedicades a l'estudi encara que també poden ser utilitzades per a la preparació d'activitats de caràcter pràctic així com les hores de treball en equip que tinguin de dedicar per a la preparació d'aquestes últimes activitats i del projecte.

Tutories (0,6%): Les tutories permetran la revisió dels conceptes teòrics explicats,així com la resolució de dubtes quant a la seva aplicació en les tasques pràctiques a realitzar.

Avaluació (1,3%): temps dedicat a la realització de l'examen i exposicions de plansde màrqueting.