Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0917 - Comptabilitat de Gestió

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

1.                  La comptabilitat de gesti ó: naturalesa conceptes fonamentals

·                    Concepte, objectius i usuaris de la comptabilitat de gestió

·                    Comptabilitat de gestió vs. financera

·                    Concepte d'ingrés, despesa i cost

·                    Comptabilitat de gestió i ètica

·                    L'àmbit de la comptabilitat de gestió

 

2.                  Categorització dels costos

a.                 Costos Variables i fixos.

                                                                     i.Costos totals i unitaris

                                                                   ii.El marge de contribució

                                                                  iii.El rang rellevant

b.                 Mixtos i escalonats

c.                  Costos directes, indirectes i no assignats

                                                                     i.Objectes de cost

d.                 Altres categories de cost

e.                 Ingressos i marges

 

3.                  Models de càlcul de costos

a.                 Models inorgànics i orgànics

b.                 En funció del nivell d'agregació

                                                                     i.Costos complets

                                                                   ii.Parcials

                                                                  iii.Imputació racional

c.                  En relació amb el flux del procés productiu

                                                                     i.Per ordres

                                                                   ii.Per processos

d.                 ABC

 

4.                  Problemàtica del càlcul de costos

·                    Organització de l'empresa: tipus de centres

·                    Etapes del càlcul de costos

·                    Classificació (o acumulació)

·                    Localització

·                    Imputació

·                    El cost primari

·                    El cost secundari

·                    La imputació a productes i serveis

 

 

5.                  Usos de la comptabilitat de gestió per a la presa de decisions

·                    Anàlisi cost-volum-benefici

·                    Concepte i utilitat de la funció de costos

·                    Mètodes per obtenir la funció de costos

·                    Decisions de màrqueting

·                    Decisions de producció

·                    Ràtios

 

6.                   El USALI

·                    Introducció

·                    Departaments operatius i funcionals

·                    Despeses no d'explotació

·                    Els comptes d'explotació

·                    Avantatges i inconvenients del USALI

 

 

7.                  Aspectes socials de la comptabilitat

·                    Interès pel medi ambient

·                    Interès per les persones

·                    Interès per la comunitat