Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0917 - Comptabilitat de Gestió

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

Es consideren requisits per superar l'assignatura:

  • Obtenir almenys el 50% del valor de la prova escrita
  • Assolir almenys 5 punts amb el conjunt d’activitats avaluables

Es considerarà presentat/da en una convocatòria el/la estudiant que es presente a l'examen oficial, independentment de si ha lliurat les activitats proposades durant el curs.