Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0914 - Geografia de les Destinacions Turístiques i de l'Oci

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

La part teòrica de l'assignatura s'avaluarà en una prova escrita que suposarà el 80% de la nota de l'assignatura. L'examen tindrà una durada de dues hores i constarà de sis preguntes seleccionades d'entre els temes, de les quals l'alumnat ha de contestar-ne quatre, a raó de dos punts per pregunta. L'alumnat ha de traure la meitat de la puntuació per a tenir la part superada.

La part pràctica, el 20% restant, s'avaluarà a partir d'una sèrie d'exercicis a realitzar per l'alumnat al llarg del curs. Al final del curs es realitzarà un control per a estimar si l'alumne o l'alumna té un coneixement adequat de la part pràctica. Aquesta part tindrà un valor de dos punts i per a ser superada l'alumnat ha d'obtenir almenys la meitat de la nota.

Cada falta d'ortografia es penalitzarà amb 0'1 punts.

L'alumne o l'alumna es considerarà presentat quan realitze a l'examen escrit.
Si fa la resta de proves, però no l'examen escrit, no li correrà convocatòria.

L'assignatura serà aprovada quan s'hagen superat amb èxit les dues parts, teòrica (80% = 8 punts) i pràctica (20%  =  2 punts).

En cas de no superar-la no es guardarà cap nota i en següents convocatòries l'alumne o alumna haurà de presentar-se a la totalitat de l'assignatura