Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0906 - Història Econòmica i Social (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

S'avaluaran de manera separada les parts primera i segona per mitjà d'exàmens parcials i proves relacionades amb els treballs suggerits. Com que no hi ha un examen final, s'ha d'aprofitar la data per a fer el segon parcial.

Els exàmens parcials de cada una de les dues parts permetran obtenir, cada un, el 40% de la nota total. L'altre 10% de la nota de cada part procedirà dels treballs realitzats pels alumnes i les alumnes, els quals podran ser avaluats de dues maneres possibles: (a) el professor avaluarà el treball (o els treballs)  després que l'alumne o l'alumna li'ls haja entregat; (b) durant l'examen parcial, l'alumne o l'alumna haurà de contestar una o diverses qüestions relacionades amb els treballs que haja realitzat.

L'alumnat aprovarà l'assignatura si la mitjana aritmètica de la nota que haja obtingut en cada una de les dues parts és igual o superior a 5.

Es considera "presentat" a aquell alumne o alumna que realitze els dos exàmens parcials.