Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

TU0905 - Recursos Territorials Turístics

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. El caràcter territorial del turisme i la seua sostenibilitat

1.1. El turisme en espais litorals

1.2. El turisme en espai rural

1.3. El turisme en els parcs naturals protegits

1.4. El turisme urbà

Tema 2. Els recursos turístics, el producte i la delimitació de l'espai turístic

2.1. Els recursos turístics i el seu concepte

2.2. Els recursos bàsics i complementaris

2.3. El sistema turístic: el producte turístic

2.4. La delimitació de l'espai turístic: les unitats ambientals turístiques


Tema 3. Els recursos turístics en la planificació turística: Aproximació al sistema turístic integrat

3.1. El sistema turístic integrat

3.1.1. Metodologia i fases d'aplicació

3.2. Estudi de cas

Tema 4. Potencialitat turística dels recursos turístics bàsics

4.1. Avaluació dels recursos turístics bàsics

4.2. Les platges com a recurs turístic bàsic: la seua potencialitat

4.3. Estudi de casos

Tema 5. Potencialitat turística dels recursos complementaris: L'inventari i la seua realització

5.1. L'inventari de recursos turístics: metodologia

5.1.1. Fonts de recerca

5.2. Realització de l'inventari

5.2.1. Les categories de recursos

5.2.2. La fitxa de recursos i la seua interpretació

5.2.3. Aplicacions pràctiques de la fitxa de recursos

Tema 6. Quantificació i jerarquització dels recursos

6.1. Quantificació i jerarquització dels recursos

6.2. Avaluació dels recursos turístics segons categories, jerarquies i valor jeràrquic.

6.3. Estudi de cas a escala municipal

6.3.1. Quantificació

6.3.2. Jerarquització i valor jeràrquic

6.3.3. Ponderació

6.3.4. Les unitats ambientals turístiques (UAT)