Temari

Temari


1. La cooperació internacional davant un context de canvi global: una mirada al sistema, les polítiques i els actors. 

Tema 1.El desbordament de la cooperació internacional en un món en canvi

Tema 2.Reformes, tendències i desafiaments del sistema i les polítiques de cooperació internacional

2. Educació i formació. Invertir en les persones 

Tema 1. Educació per al desenvolupament. Conceptualització, evolució i principals característiques.

Tema 2. L'Agenda 2030 i l'Educació per al Desenvolupament.

3.Salut i reducció de la pobresa 

Tema 1. Polítiques de Salut Públiques

-Salut en Totes les Polítiques (STP): Definició i principis bàsics

-Com implementar l'estratègia STP

-Salut en totes les polítiques: estudis de cas 

Tema 2. Aspectes psicosocials de l'acció humanitària

-Les víctimes de les emergències i els desastres

-La salut mental dels cooperants

-Duel transcultural. Psicologia del perdó i la reconciliació.

-Eines psicològiques per al treball amb les poblacions. Promoció de la salut mental. Resiliència

4. Tecnologies de la informació i el coneixement 

Tema 1. Canvi del món analògic a la digital i les seues etapes: Informàtica, Internet, Xarxes Socials i Intel·ligència Artificial. Principals canvis paradigmàtics.

Tema 2. Programari Privatiu i Lliure, filosofia Hacker, Open Source/Science, Xarxes, Sharismo, i Cooperació 2.0/3.0.

Tema 3. Eines i Estratègies en TIC’s per a la Cooperació al Desenvolupament.

5. Metodologia d'investigació i Eixida al terreny

5.1. Metodologia d'investigació 

Tema 1. El procés d'investigació quantitativa

Tema 2.Dissenys quantitatius

Tema 3. Recol·lecció de dades quantitatives

Tema 4. L'anàlisi de dades quantitatiu

Tema 5. El procés d'investigació qualitativa

Tema 6.. Recol·lecció de dades qualitatives

5.2. Eixida al Terreny 

Tema 1. La dinàmica del conflicte.

Tema 2. El procés de negociació/mediació

Tema 3. Competències interpersonals en la resolució de conflictes