Temari

Temari

Aquesta assignatura està formada per tres matèries  que es presenten a continuació:1. Medi ambient i gestió dels recursos naturals 

Tema 1. La relació entre activitat econòmica i medi ambient

Tema 2. Els problemes derivats de la relació entre el medi ambient i l'economia

Tema 3. Marc institucional de la integració de l'economia i el medi ambient: acords per al desenvolupament sostenible

Tema 4. Medi ambient i recursos naturals. Importància com a recursos indispensable per al desenvolupament

Tema 5. Pèrdua de biodiversitat, canvi climàtic i conseqüències sobre els mitjans de vida

Tema 6. La comunitat internacional enfront de la pèrdua de Biodiversitat

Tema 7. Gestió de recursos naturals. Problemàtiques, impactes i bones pràctiques sostenibles2. Desenvolupament Rural i Seguretat Alimentària (I) 

Tema 1. De l'agricultura de subsistència a l'agricultura de mercat

Tema 2. Revolució verda. Millora genètica i Biotecnologia

Tema 3. Canvi global i agricultura

Tema 4. Reptes de la nova agricultura: Seguretat i Sobirania alimentària

Tema 5. Agenda 2030 i objectius de desenvolupament sostenible

3. Desenvolupament Rural i Seguretat Alimentària (II) 

Tema 1. Marc conceptual

Tema 2. La governança de la SAN

Tema 3. Causes de la fam en el món

Tema 4. Sistemes alimentaris

Tema 5. El canvi imprescindible