SRP510 - Governança, Drets Humans i Desenvolupament Econòmic (E-Learning)

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.