Temari

Temari

Aquesta assignatura està formada per tres matèries que es presenten a continuació:

1. POLÍTIQUES, ACTORS I PRÀCTIQUE

Tema 1. El sistema internacional de cooperació al desenvolupament

Tema 2. Sistema espanyol de cooperació al desenvolupament

2. INSTRUMENTS DE LA COOPERACIÓ INTERNACIONAL 

Tema 1. La gestió del desenvolupament i l'eficàcia de l'ajuda

Tema 2. Aproximació als principals instruments de la cooperació al desenvolupament

Tema 3. El projecte com a instrument per al desenvolupament

Tema 4. La gestió del cicle de projecte (GCP)

Tema 5. L'Enfocament del marc lògic (EML)

Tema 6. Les fases del GCP aplicant el EML

3. ÀMBITS ESPECÍFICS DE LA COOPERACIÓ 

A) Dimensió cultural i respecte a la diversitat. Cultura i desenvolupament.

Tema 1. Introducció

Tema 2. La cultura com a construcció de la realitat social

Tema 3. El concepte de cultura

Tema 4. El paper de la cultura en l'Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible

Tema 5.  Determinants culturals en situacions de crisis. La pandèmia de la COVID-19

B) Cooperació i gènere

Tema 1. Què és gènere

Tema 2. Com reduir les desigualtats entre dones i homes: Importància de la integració de la perspectiva de gènere en els projectes de cooperació al desenvolupament.

Tema 3. Evolució de de l'Enfocament de Dones en el Desenvolupament (MED) a l'Enfocament de Gènere en el Desenvolupament (GED)

Tema 4. Estratègies per a incorporar la perspectiva de gènere en els projectes de cooperació al desenvolupament.