Temari

Temari

Aquesta assignatura està formada per quatre matèries que es presenten a continuació:


1. CONCEPTES BÀSICS DEL DESENVOLUPAMENT 

Tema 1. Introducció i aspectes generals

Tema 2. El desenvolupament com a creixement econòmic 

Tema 3. Desenvolupament humà, capacitats i llibertat

Tema 4. El desenvolupament sostenible

Tema 5. La visió postdesarrollista

2.  PANORÀMICA DE LA SITUACIÓ INTERNACIONAL 

Tema 1: Desenvolupament Humà. Visió del sistema-món i Agenda 2030

Tema 2. Amèrica Llatina 

Tema 3. Àfrica 

Tema 4. Àsia 

Tema 5. Aproximació al fenomen de les migracions

Tema 6. Migracions Forçades

3. DESENVOLUPAMENT HUMÀ I SOSTENIBLE 

Tema 1. Concepte de l'Ésser humà i el seu Desenvolupament.

Tema 2. Perspectives evolutives i dinàmiques sobre el Desenvolupament Humà.

Tema 3. Sostenibilitat: perspectives Sistèmiques i Integrals del Desenvolupament Humà.

Tema 4. Indicadors de Desenvolupament Humà i Sostenible.

4. DESENVOLUPAMENT LOCAL. ESTRATÈGIES I MODELS D'INTERVENCIÓ 

Tema 1. Desenvolupament comunitari i desenvolupament local.

Tema 2. Inclusió social i polítiques de desenvolupament local.

Tema 3. Participació comunitària  en el desenvolupament local.

Tema 4. Investigació i promoció del desenvolupament local.