Activitats

Ensenyaments teòrics

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 18
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

C1 - Aplicar competències de tecnologies espacials en equips de treball mitjançant projectes en grup.

C3 - Experimentar amb l'ús dels sistemes d'informació geogràfica en una àmplia gamma d'aplicacions i analitzar els components i funcionalitat d'aquests sistemes.

C5 - Analitzar els aspectes científics i tecnològics de les tecnologies geoespacials com ara els sistemes de referència espacials.

Resultats d'aprenentatge

- Saber com compartir i visualitzar geodades amb la utilització d'aplicacions innovadores.

- Saber com aplicar eines bàsiques d'anàlisi espacial i automatitzar els fluxos de treball d'anàlisi SIG amb la utilització d'scripts.

- Conèixer quines són les últimes aplicacions i les tecnologies emergents en els sistemes d'informació geogràfics.

- Conèixer les eines més avançades per al desenvolupament d'aplicacions de GIS.