Temari

Temari

A. Dones en la ciència
1. Panorama dones en i des de les ciències: conceptes bàsics.
2. Les dones en la ciència
3. Algunes biografies de dones que han destacat en àrees científiques.
B. Les aportacions feministes a les ciències jurídiques i econòmiques.
1. El Dret des de la crítica feminista: de la seua consideració com a instrument opressor a la seua caracterització com a eina transformadora de la situació de les dones.
2.- L'Economia feminista: examen crític del model econòmic i la globalització des de la teoria feminista.