Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Criteris de superació

A. L'estudiantat haurà d'obtenir un mínim de 5 sobre 10 en cadascuna de les parts de les quals es compon l'avaluació (fòrum / pòster / dossier de reflexió crítica).

 

B. Les parts en les quals es divideix l'avaluació són: 

 

Primera convocatòria:

1. Participació en el fòrum de l'assignatura: 40%

2. Treballs (pòsters, dossiers…): 60% 

Segona convocatòria:

1. Presentació de dossier de reflexió crítica dels temes del fòrum: 50 %

2. Treballs (pòsters, dossiers…): 50% 

Requisits per a considerar-se presentat o presentada en una convocatòria:

Es considerarà com presentat o presentada si lliura la segona part de l'avaluació, és a dir, el pòster o el dossier amb la reflexió crítica.