Temari

Temari

1. Què és la teoria feminista? Conceptes fonamentals i recorregut històric.

1.1. Els conceptes: patriarcat, sexe, gènere, igualtat, diferència, desigualtat, subjecte, subjectivitat, identitat, esferes pública i privada.

1.2. Recorregut històric a través del relat de les ones.

2. L'agenda política feminista en el marc del Neoliberalisme actual.

2.1. La construcció del subjecte neoliberal.

2.2. Poden els feminismes sortejar les imposicions neoliberals?

3. Nous feminismes i nous reptes per a la teoria feminista.

3.1. Reptes actuals

3.2. Debats i posicionaments feministes

4. Quina praxi feminista per a l'agenda d'igualtat de hui? 

4.1. Característiques de les mobilitzacions feministes hui.

4.2. La mobilització feminista a través de l'activisme digital, artivisme feminista i altres moviments