SBT017 - Neurobiologia de l'Aprenentatge, la Memòria i els seus Trastorns

Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1. Bases neurobiològiques de la formació de memòria: de les condicions fisiològiques a la psicopatologia.

Tema 2. Fases de la memòria: Adquisició, consolidació, reactivació, reconsolidació i extinció.

Tema 3. On i com s'emmagatzemen els engrames de memòria.

Tema 4. Neuroplasticitat, memòria i els seus trastorns.