Temari

Temari

Sessions Teòriques-Pràctiques (problemes)

Tema 1. Exploració, avaluació neurològica i enfocament terapèutic de la hipertensió intracranial.

Tema 2. Control de la Malaltia Cerebral Vascular (ACV) isquèmica i hemorràgica.

Tema 3. Sistemes de neuromonitorització.

Tema 4. Control de les convulsions i l'estatus epilèptic en cures intensives.

Tema 5. Potencial donant d’òrgans i teixits.

 

Sessions practiques (laboratori)

Seminari

Tema 1. Avaluació i control del deliri en pacient crític - Sedació analgèsia

Tema 2. Administració de fàrmacs en pacient neurotraumàtic.

Pràctica Laboratori

Tema 1. Cures d'infermeria en pacient neurotraumàtic.

Tema 2. Aprenentatge pràctic de sistemes de neuromonitorització.