Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SBH003 - Història dels Moviments Feministes i Polítiques de Gènere

SBH008 - Privat? Públic? La (Des)construcció d'una Dicotomia Patriarcal

SBR029 - Moviments Feministes: Una Nova Genealogia

SBQ003 - Història dels Moviments Feministes i Polítiques de Gènere

SBQ008 - Privat? Públic? La (des)Construcció d'una Dicotomia Patriarcal

SBR029 - Moviments Feministes: Una Nova Genealogia