SBR028 - Art i Feminismes: Teoria i Praxi. La Qüestió de la Ciutadania

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.