Temari

Temari

 

Introducció. "Taller de textos fundacionals: veus pioneres en l'escena francesa i anglo-americana", Nieves Alberola.

TEMA 1. "Observacions sobre l'estat de degradació a què es troba reduïda la dona per causes diverses", capítol IV de l'obra Vindicació dels drets de la dona (1792) de Mary Wollstonecraft.

TEMA 2. "Declaració dels drets de la Dona i de la Ciutadana" (1789) d'Olympe de Gouges.

TEMA 3. "Declaració de Sentiments" (1848) d'Elizabeth Cady Stanton et al.

TEMA 4. La introducció del primer volum de l'obra de Simone de Beauvoir, El segon sexe.

TEMA 5. "El problema que no té nom" i "Un nou pla de vida per a les dones", capítols I i XII de l'obra La mística de la feminitat de Betty Friedan.

TEMA 6. "La cultura del romanç amorós", capítol setè del llibre La dialèctica del sexe de Shulamith Firestone.

TEMA 7. "El empaperat groc", Charlotte Perkins Gillman.

TEMA 8. "Nimietats", Susan Glaspell.