Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

50%

Resolució d'exercicis i problemes

50%

Criteris de superació

 A.    L´estudiantat haurá de treure un mínim de 5 sobre 10 en cadascuna de les parts de què está dividida l´avaluació (Fòrum i Ressenya crítica).

 

B.    Les parts en què es divideix l´avaluació son : 1. Participació en el fórum de l´assignatura (no recuperable): 20%. 2. Presentació de la ressenya crítica: 80%.

 

Requisits per a considerar com presentat a un/una estudiant en una convocatoria: Un/una estudiant es considerarà presentat en una convocatoria si ha presentat la ressenya crítica (part 2 de l´avaluació). Es considerarà no presentat si no ha lliurat la ressenya crítica.