Temari

Temari

Tema 1. La professionalització de la comunicació política

1. Què és la comunicació política?

1.1 La mediatització política

1.2. La professionalització de la comunicació política

2. Els gabinets de comunicació

2.1. Evolució històrica de l’assessoria política i dels gabinets de comunicació

2.2. Objectius i funcions dels gabinets de comunicació

2.3. Estructura i tipologia dels gabinets de comunicació

2.4. Perfils professionals de la comunicació política

 

Tema 2. Rutines professionals dels gabinets de comunicació política

1. La planificació de la comunicació política

1.2 Passos i elements en la planificació de la comunicació

1.2 Rutines productives d’un gabinet de comunicació

 

Tema 3. Eines professionals en els gabinets de comunicació política

1. La relació dels gabinets de comunicació política amb els mitjans de comunicació

1.1 Notes de premsa

1.2 Agenda institucional

1.3 Convocatòria de premsa

1.4 Dossier de premsa

1.5 Rodes de premsa

1.6 Entrevistes

 

Tema 4: Pautes de relació amb els mitjans

1. Equip de treball del gabinet de comunicació

2. Relacions amb els mitjans de comunicació: directors/es, caps de departament i redactors/es

3. Elaboració de continguts informatius

3.1 Ferramentes periodístiques al servei de la comunicació política

 

Tema 5. La comunicació política institucional