Temari

Temari

1.     PERFIL 1: Direcció/consultoria de gabinets de comunicació política

Eixida professional: responsable o técnic superior de gabinets de comunicació en govers estatals, autonòmics o locals; responsable de comunicació en organitzacions com sindicats, ONG, movimients socials, etc; consultoria política.

Funcions a realitzar:

-      Responsable de la comunicació institucional de l'organisme a escala externa i interna

-      Definició de l'estratègia general de comunicació de la institució

-      Disseny, realització i gestió del pla de comunicació de l'empresa

-      Portaveu de la institució davant els mitjans de comunicació

-      Redacció i distribució de notes, dossiers i altres materials informatius entre els mitjans

-      Gestió, preparació,  elaboració i seguimient de rodes de premsa

-      Gestió, preparació i seguimient d'entrevistes i altres participacions en els mitjans

-      Gestió de canals online institucionals

-      Gestió i seguimient de campanyes de comunicació off i online

-      Gestió i seguimient de campanyes electorals off i online

 

2.     PERFIL 2: Direcció i planificació de comunicació política en xarxes socials

Eixida professional: responsable o tècnic superior de comunicació digital en institucions públiquess, partits polítics, consultoriess i altres organitzacions.

Funcions a realitzar:

-      Definició de l'estratègia general de comunicació en xarxes de la institució

-      Producció, gestió i difusió de continguts específics per a les xarxes socials

-      Creació i manteniment de perfils en xarxes socials d'institucions polítiques

-      Creació i planificació estratègica de campanyes per a xarxes socials

-      Disseny i aplicació d'estratègies comunicatives per a xarxes socials aplicades a campanyes electorals

-      Community manager d'institucions polítiques

-      Gestió i actualització de canals online i webs institucionals

3.     PERFIL 3: Periodista i analista especialitzat en l'àmbito polític

Eixida profesional: mitjans de comunicació (ràdio, televisió, premsa i mitjans digitals) especialitzats en política, seccions de Política de mitjans de comunicació, analista polític en mitjans de comunicació

Funcions a realitzar:

-      Redacció de notícies, reportatges i cróniques especialitzades en periodisme polític

-      Redacció d'artícles d'opinió sobre periodisme polític

-      Responsable de la secció de política en mitjans de comunicació

-      Analista expert en comunicació política en mitjans de comunicació

-      Participació en tertúlies televisives i radiofòniques com a  expert en comunicació política

-      Divulgador de la comunicació política en mitjans de comunicació