SBK002 - Teories de la Traducció i de la Interpretació Aplicades a la Investigació

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.