Temari

Temari

El tema a desenvolupar per l'alumnat serà acordat amb el professor dins de les temàtiques tractades en el Màster i en les línies d'investigació del mateix.