Temari

Temari

Tema 1. Breu introducció a la història de la teoria feminista

Tema 2. El contracte sexual com a origen del patriarcat modern

Tema 3. El concepte de gènere i el sistema sexe-gènere

Tema 4. La teoria política feminista i els seus principals posicionaments polítics

Tema 5. Debats actuals i tensions en la teoria feminista

Tema 6. Reaccions polítiques cap al moviment feminista

Seminari I: [per determinar]

Seminari II: [per determinar]