Temari

Temari

Sessió 1. Filosofia i Fenomenologia de la Religió

Sessió 2. Tradicions orientals. Hinduisme i Budisme

Sessió 3. Religions del Llibre: Judaisme, Cristianisme i Islam

Sessió 4. El naturisme de D. Hume

Sessió 5. El deisme d'I. Kant

Sessió 6. La reducció antropològica de l'fenomen religiós en L. Feuerbach

Sessió 7. Crítics de la religió: Nietzsche i Freud

Sessió 8. Tolerància, laïcisme i fonamentalisme.

Sessió 9. La religió del futur (o el futur de la religió)

Sessió 10. Presentació de treball


Seminari I: [segons programació anual d'el cicle de conferències La democràcia avui]

Seminari II: [segons programació anual d'el cicle de conferències La democràcia avui]