Temari

Temari

Sessió 1. La teoria crítica des de l'Escola de Frankfurt

Sessió 2. L'ètica discursiva: fonament d'una ètica de la justícia

Sessió 3. Democràcia deliberativa: de l'ètica a la política

Sessió 4. El concepte de societat civil a Habermas: la desobediència civil

Sessió 5. Societat civil: una concepció radical

Sessió 6. Democràcia iliberal: autocràcia, populisme i igualtat

Sessió 7. Ètica econòmica i empresarial: noves propostes

Sessió 8. Democràcia de doble via: noves propostes

Sessió 9. Democràcia algorísmica: la dataficación de l'esfera pública

Sessió 10. Presentació de treballs

 

Seminari I: [segons programació anual del Cicle de Conferències La Democràcia avui]

Seminari II: [segons programació anual del Cicle de Conferències La Democràcia avui]