Temari

Temari

Sessió 1. L'empresa de segle XXI: la perspectiva ètica

Sessió 2. Ètica i ètiques aplicades: comunicació i societat civil

Sessió 3. Ètica empresarial: cap a un nou model d'empresa

Sessió 4. Racionalitat econòmica: de l'homo oeconomicus a l'homo reciprocans

Sessió 5. Enfocaments de reciprocitat: l'ancoratge ètic i afectiu de la participació en l'empresa

Sessió 6. Smart Business: reptes ètics de la Indústria 4.0

Sessió 7. La gestió de l'ètica en l'empresa (I): codis d'ètica

Sessió 8. La gestió de l'ètica en l'empresa (II): comitès d'ètica

Sessió 9. La gestió de l'ètica en l'empresa (III): línies d'ètica

Sessió 10. Presentació de treballs

 

Taller I. Iniciació a l'emprenedoria social

Taller II. Ètica de la Investigació en l'empresa