Temari

Temari

Les diverses activitats que realitzen els estudiants i les estudiantes s'estableixen en el programa formatiu, el qual s'elabora conjuntament amb l'entitat on es duen a terme les pràctiques. Varien i estan subjectes a les necessitats i característiques de les entitats corresponents.