Temari

Temari

UNITAT 1 Setmana 1: Història, conceptes, teories i crítiques

 • Introducció a conceptes en estudis de pau i desenvolupe

 • Història internacional en estudis de pau i desenvolupament

 • Principals teories de desenvolupament 

 • Crítica als models dominants de desenvolupament: postcolonial, feminista 

 • Models internacionals de desenvolupament: Banc Mundial, ODM i ODS de l'ONU

 • Investigació actual en estudis de desenvolupament

 • Prospecció de les noves línies d'investigació: co-desenvolupament, postdesenvolupament, maldesenvolupament, postcolonialisme, descolonialitat, teoria del decreixement i ètica del desenvolupament.

UNITAT 2 Setmana 2: Actors

Anàlisi genealògica de les característiques i prioritats dels principals centres d'investigació en estudis de pau i desenvolupament del món

 • Organitzacions intergovernamentals internacionals: De la Lliga de les Nacions a les Nacions Unides.

 • Nacions Unides: Fons de les Nacions Unides per a la Pau, Comissió de Consolidació de la Pau

 • La Unió Europea

 • La Unió Africana

 • Organitzacions no governamentals i societat civil implicades en pau i desenvolupe

UNITAT 3 Setmana 3: Qüestions i noves tendències

Exploració de les noves prioritats d'investigació en estudis de pau i desenvolupe

 • Pau, canvi climàtic i desenvolupe

 • Pau, pandèmies i desenvolupament

 • Pau, extremisme violent i desenvolupe

 • Pau, noves tecnologies i desenvolupament

 • Política de grans potències, pau i desenvolupament - L'ascens de la Xina i altres potències emergents enfront del declivi d'Occident. Implicacions per a la pau.

 • Integració de joves, dones i LGBTQ en les noves tendències de pau

 • Programació basada en els drets per al desenvolupament i la pau

 • Activisme digital per la pau dirigit per la ciutadania

 • Localitzar i descolonitzar la pau i el desenvolupament