Temari

Temari

Presentació del curs

1. Introducció a la comunicació i a les teories de la comunicació 

2. Comunicació e Investigació per la Pau

3. Perspectives crítiques i comunicació transformadora

4. Tendències en l'anàlisi i l'aplicació de la comunicació per la Pau

Conclusions finals