Temari

Temari

1. El projecte com a instrument per al desenvolupament 

2. La participació en els projectes de desenvolupament 

3. Introducció a la Gestió del Cicle del Projecte 

4. L'Enfocament del Marc Lògic: 

-Identificació: anàlisi de stakehoders, anàlisi de problemes, anàlisis d'objectius i anàlisis d'alternatives 

-Disseny i formulació: Matriu de Marc Lògic i document del projecte 

-Finançament: fonts i elegibilitat de les despeses, 

5. Anàlisi de sostenibilitat – Avaluació d'impacte social i ambiental - Viabilitat financera.