Temari

Temari

1. El projecte com a eina de desenvolupament 2. Participació en projectes de desenvolupament 3. Introducció a la gestió del cicle de projectes 4. L'enfocament del marc lògic: -Identificació: anàlisi de stakehoder, anàlisi de problemes, anàlisi objectiva i anàlisi alternativa -Disseny i formulació: Matriu marc lògic i document del projecte -Finançament: fonts i elegibilitat de les despeses, 5. Anàlisi de Sostenibilitat – Avaluació d'Impacte Social i Ambiental - Viabilitat financera.