Temari

Temari

Sessió 1: Introducció als estudis ambientals (I)


Introducció al Medi ambient.


Crisi ambiental i climàtica. 


Sessió 2: Introducció als estudis ambientals (II)


Model de producció i consumisc capitalista.

La crisi energètica i límits de consum.

Les obsolescències: programada, percebuda i d'especulació.

Limites planetaris segons Johan Rockstorm.


Sessió 3: Canvi Climàtic, aspectes teòrics.


El Canvi Climàtic. Causes i efectes.

Mitigació i Adaptació. 


Sessió 4: Canvi Climàtic i desenvolupament.


L'ONU i el canvi climàtic. PNUMA, IPCC i les COP.

Danys i perjudicis per als països vulnerables.Sessió 5: Desenvolupament Sostenible i sostenibilitat


Desenvolupament i post-desenvolupe. Concepte de desenvolupament sostenible: orígens i evolució.

Els ODS i la sostenibilitat: aproximació crítica als Objectius de Desenvolupament sostenible.


Sessió 6: Corrents de l'ambientalisme 


K.Zambrano. Eco-feminisme.Persones en moviment, les migracions climàtiques

E. Paulo. Nous corrents del pensament ambiental: economia del bé comú, bon viure i decreixement. 

J. Iglesias – Moviments d'activisme climàtic i ambiental.


Sessió 7: La degradació ecològica i els recursos.


E. López-Gunn – Membre del Panell Intergovernamental del Canvi Climàtic (IPCC). Adaptació al canvi climàtic de l'agricultura familiar en països en desenvolupament.

J. Jorro i N. pano – Estratègia d'energies renovables a Cuba i capacitació per al seu desenvolupament.

C.Marqués – Els recursos hídrics. Conferència de l'Aigua d'ONU de Nova York en 2023.


Sessió 8: Marc Internacional de Projectes Ambientals i Canvi Climàtic. 


Programes Europeus de medi ambient.

Euroclima. Programa de medi ambient i canvi climàtic amb Amèrica Llatina.

Experiències de Arauclima. Cooperació internacional espanyola al canvi climàtic.

Pacte Europeu del Clima com a exemple de compromís ciutadà.

Altres programes internacionals. 


Sessió 9: Bones pràctiques en projectes d'educació i conscienciació ambiental.


Projectes d'educació ambiental Erasmus+.

Projectes d'educació a la ciutadania global. Ajuda Oficial al Desenvolupament de GVA.


Sessió 10: Iniciatives empresarials verds.


 L´Horta del Rajolar

 Heliotec.

 Rank.

 Mar de Fulles.Sessió 11: CEACV


Centre d'Estudis Ambientals de la Comunitat Valenciana.