Temari

Temari

El curs es divideix en tres parts. La primera part ofereix una introducció als conceptes de pau i desenvolupament. Inclou una introducció a la metodologia per a dur a terme el treball de camp etnogràfic en situacions de conflicte. La segona part fa referencia als enfocaments bàsics des de dalt cap avall per al desenvolupament i l’eradicació de la pobresa. Ofereix una introducció crítica a la política de l’humanitarisme a través d’un estudi de cas. En la tercera part, el curs proporciona un marc teòric i aplicacions pràctiques de resistència, construcció de pau, reparació ambiental, respostes indígenes al canvi climàtic i transformació de conflictes. En totes les parts, el curs combina i reuneix una crítica de la pau i el desenvolupament amb una resistència concreta al desenvolupament nociu i les pràctiques per a construir un món millor. El temes que s'inclouen son els següents:

TEMA 1. Violència, Pau e Investigació per a la Pau

TEMA 2. Treball de Camp Perillós en situacions de Conflicte

TEMA 3. Dependència, Colonització i Descolonització

TEMA 4. Viure amb la Guerra: El Negoci de la Guerra

TEMA 5. Ecologia, Saviesa Local, Desenvolupament Sostenible i Construcció de la Pau

TEMA 6. Coneixement Local, Desenvolupament Sostenible i Educació per a la Pau

TEMA 7. Coneixement Local, Medi Ambient i Comunitat

TEMA 8. Convivència Religiosa i Ètnica

TEMA 9. Esforços Locals de Construcció de Pau

TEMA 10. Civilitzar els Marges:  Projectes Estatals de Cultura Colonitzadora

TEMA 11. Creixement Econòmic en un Context de Construcció d'Estat i Aparcament de Recursos.

TEMA 12. Pogrom Mortal: Ultra-Nacionalisme i Xovinisme

TEMA 13. Moviments de Pobles Indígenes, Resistència Rural. El moviment de les dones kurdes

TEMA 14. Respostes Indígenes al Canvi Climàtic i la Protecció dels Recursos.

TEMA 15. Moviments socials, Xarxes Globals